• Contact

  Berry de Vos
  Ringweg 53
  6141 LM Limbricht
  Tel: 06-46878701

 • Contact formulier

  Thanks!

  Bedankt voor uw e-mail. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

  error key Required fields not completed correctly.

 • open panel

Publicaties en video’s

Interview met Ronald Heifetz over: The nature of adaptive leadership

 

Ronald Heifetz maakt bij veranderingen onderscheid tussen wat hij technische oplossingen en uitdagingen (adaptive challenges) noemt. Wanneer men met een probleem wordt geconfronteerd, is het allereerst zaak de aard van het probleem te definiëren. Wanneer dat snel helder is, volstaat in veel gevallen een, wat Heifetz noemt, technische oplossing. Wanneer het probleem ingewikkelder en onbekender is, dan ligt noch de probleemdefinitie noch de oplossing voor het oprapen. Dit vraagt om een onderzoekende houding waarbij men leert wat het probleem is en men daarvoor een oplossing creëert. In deze gevallen gaat het om een adaptive challenge die betekent dat mensen (stakeholders, actoren) bereid moeten zijn om eigen overtuigingen, waarden en oriëntaties te veranderen. Essentieel is om in te schatten wat men op dit vlak moet veranderen om te slagen in de veranderdoelen. Heifetz wijst erop dat veranderprocessen falen wanneer men deze dimensie overslaat: wat in feite om (ook) een diepere persoonlijke verandering vraagt, wordt dan benaderd alsof een technische aanpassing voldoende is. Een leiderschapscrises tekent zich af.

 

Het ‘Asch experiment’ over groepsdruk

 

De sociale druk van de informele groep heeft een grote invloed op het gedrag van een individueel groepslid. Bekend zijn de experimenten van de sociaal-psycholoog S. Asch waaruit grote neiging bleek zich aan te sluiten bij wat de groep vindt, of althans rapporteert te vinden, bij de beslissing of gegeven lijnstukken verschillen in lengte. Publiek zegt men wat de groep vindt, ook al ziet men het persoonlijk anders. Maar individueel rapporteert men wel wat men ‘echt’ ziet. Er blijkt dus een grote mate van ‘sociale conformering‘ op te treden: overname van het gedrag van de groep zonder dat de eigen persoonlijke waarden of opvattingen veranderen.

 

Interview met Manfred Kets de Vries over executive coaching en het geheim van high-performanceteams

 

Waarom maken zoveel teams hun beloften niet waar? Het antwoord ligt volgens Kets de Vries verscholen in de vaste overtuiging dat mensen rationele wezens zijn. Samenstellers van teams houden geen rekening met de subtiele dynamiek die ons gedrag beïnvloedt en die het functioneren van teams volledig kan saboteren. Maar dat zouden ze wél moeten doen. Want of we het leuk vinden of niet, de heilige graal van rationeel management bestaat niet. Kets de Vries betoogt dat leiders zich moeten verdiepen in de psychodynamica. Ze moeten een coachingscultuur invoeren waarin deelnemers openhartige gesprekken aan kunnen gaan, zonder te worden belemmerd door gezagsverhoudingen of vrees voor repercussie. Mede aan de hand van een aantal teaminterventies laat Kets de Vries zien welke rol groepscaching kan spelen in het creëren van high-perfomanceteams.

© 2014 Dynamic Change Management | Disclaimer & Privacy